Tylko dobrze płatna praca zatrzyma młodych ludzi w naszych regionie, w Polsce. Mówię o tym od lat i będę to powtarzał.

By jednak młodzi ludzie mieli szansę na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, najpierw muszą nabyć odpowiednich kompetencji. Do tego potrzebne jest szkolnictwo na wysokim poziomie i co ważne dopasowane do rynku pracy. Przez ostatni lata jako marszałek byłem inicjatorem i zaangażowałem się w kilka projektów, które skierowane były bezpośrednio do ludzi młodych.

Jeszcze kilka lat temu Urząd Marszałkowski województwa opolskiego podjął się dużego projektu inwestycyjnego. Za ponad 33 miliny złotych zostały przygotowane sale edukacyjne dedykowane różnym branżom.

W pierwszej edycji 2013/2015 z tej propozycji skorzystało 9 tysięcy uczniów z 50 szkół, w kolejnej w latach 2016/2018 – 1008 uczniów z 20 szkół. W tym roku rozpoczyna się kolejna edycja tego programu.

Cieszy mnie współpraca przedsiębiorców ze szkołami. Przykładem jest firma Famur Famak z Kluczborka, która objęła swoim patronatem klasę przyszłych techników elektryków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku. Uczniowie tej klasy mogą liczyć na praktyki w przedsiębiorstwie i nagrody dla najlepszych, fundowane przez firmę.

To już kolejna taka inicjatywa w naszym regionie, jak najbardziej warta uznania. Takie klasy istnieją m.in. w firmie Multiserwis. Dzięki takim inicjatywom uczniowie będą znacznie lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, a może nawet na stałe zwiążą się z firmą, która objęła ich klasę patronatem. Natomiast firma zyska kandydatów do pracy, których przygotuje zgodnie z zapotrzebowaniem. To bardzo ważne, bowiem w najbliższym czasie nasze firmy będą borykać się z brakiem fachowców do pracy.

A wszystkim nam powinno zależeć, by młodzi ludzie znaleźli pracę i pozostali w naszym regionie. By nie emigrowali.