Uczniowie z Kluczborka będą wraz ze studentami kierunku lekarskiego uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich. To okazja do zapoznania się z nowoczesnym sprzętem, wirtualnym stołem operacyjnym, ale i wykładowcami. Uczniowie będą mogli pod okiem naukowców już na poziomie liceum zdobywać fachową wiedzę. To okazja do przekonania się, czy wybrany kierunek, to ten wymarzony. Uczelnia potrzebuje dobrych i zdolnych uczniów. Moim zadaniem jako marszałka województwa jest  budowa partnerstwa z różnymi instytucjami, także z uczelniami i dlatego dla władz regionu taka umowa jest niezwykle istotna.