Jako mieszkaniec i od pięciu lat marszałek województwa opolskiego jestem dumny z tego co wspólnie dokonaliśmy. Przez ostatnie 12 lat województwo opolskie prężnie rozwijało się. Dzięki umiejętnej współpracy mieszkańców – żyjących tu zgodnie ludzi różnych kultur i narodowości – w wielu obszarach dokonaliśmy ogromnego skok cywilizacyjny.

W tym roku mija 20 lat istnienia samorządów województw. Samorządów, które za rządów PO były systematycznie wzmacnianie: gdy sprawowaliśmy władzę w kraju, konsekwentnie przekazywaliśmy do regionów nowe zadania i pieniądze na ich realizację. To była dobra decyzja, samorządy udowodniły, że są dobrymi gospodarzami.

Dziś musimy bronić idei samorządności przed przywróceniem centralnego sterowania. Chcemy, by to mieszkańcy gmin, powiatów, województw mieli realny wpływ na decyzje ich dotyczące, począwszy od budowy placów zabaw po sieci szkół czy dróg. To samorządy, a właściwie mieszkańcy, wiedzą najlepiej czego potrzebują.

Także tu, w naszym regionie, pokazaliśmy, że chcemy przekazywać jak najwięcej władzy w ręce obywateli. Marszałkowski Budżet Obywatelski dla województwa opolskiego okazał się sukcesem: już drugi rok z rzędu oddano w nim ponad 200 tysięcy głosów. Masowo głosując, obywatele Opolszczyzny pokazali, że są zaangażowani, że mają chęć współdecydować o podziale pieniędzy i zadaniach jakie mają być realizowane w ich otoczeniu.

Opolskie rozwija się wspólnym wysiłkiem mieszkańców. Udało nam się powołać kierunek lekarski na opolskiej uczelni, mamy Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Po naszych torach kursują najnowocześniejsze pociągi w Europie. Jesteśmy najskuteczniej wykorzystującym fundusze unijne regionem w Unii Europejskiej. Realizowana jest rozbudowa Elektrowni Opole, rozpoczęta przez rząd Platformy Obywatelskiej. To wtedy zapadła kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju decyzja o budowie nowych bloków energetycznych.

Nie przenośmy napięć z Warszawy do Opola. Rządźmy po swojemu. Mądrze, odpowiedzialnie i skutecznie. Tak jak do tej pory.

Twoje poparcie i głos jest najważniejszy.