Ochotnicze Straże Pożarne to wyróżniająca się, prężnie działająca i widoczna w naszym regionie organizacja. To solidny i zaufany partner samorządu z którego jesteśmy dumni. Każda złotówka zainwestowana w OSP wraca się kilkukrotnie. Jest bardzo dobrą inwestycją w ludzi, a co za tym idzie w nasz region. To poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ale także wzmocnienie lokalnej społeczności. OSP to akcje gaśniczo-ratownicze, ale także organizator, gospodarz wielu wydarzeń społecznych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych.

Wspieraliśmy finansowo i będziemy wspierać strażaków ochotników. Dlatego jako KOALICJA OBYWATELSKA chcemy nadal wspierać OSP w:

  • w zakupie nowego sprzętu
  • doposażeniu w sprzęt poszczególnych jednostek
  • wsparciu finansowy na recertyfikację uprawnień do kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • współfinansowaniu szkoleń dla strażaków
  • wsparciu finansowym współzawodnictwa OSP na poziomie, województwa, powiatów, gmin
  • dofinansowaniu imprez organizowanych przez OSP
  • wsparciu remontów remiz