Poniżej wywiad ze mną podsumowujący choć w części to, co zrealizowaliśmy w ostatnich latach jako koalicja PO-PSL-Mniejszość Niemiecka w województwie opolskim.

Zdrowie, rodzina, bezpieczeństwo, praca. To jest najważniejsze dla każdego z nas. Dlatego przez ostatnie lata inwestowaliśmy w mieszkańców i gospodarkę regionu ogromne pieniądze. Wszystko z myślą, by region się rozwijał, a ludzie czuli się bezpiecznie, chcieli tu żyć i pracować.

 – Co w trakcie kończącej się kadencji było największym wyzwaniem dla pana jako marszałka regionu?

Andrzej Buła:  Na naszą pracę, na to co wydarzyło się w naszym regionie należy spojrzeć z perspektywy nie czterech, ale przynajmniej kilkunastu lat. A przez ostatnie 12 lat województwo opolskie prężnie rozwija się. W wielu dziedzinach dokonał się ogromny skok cywilizacyjny. To dzięki umiejętnej współpracy mieszkańców – żyjących tu zgodnie ludzi różnych kultur i narodowości. Te zmiany, dorobek, jest zauważalny i niepodważalny. Polska, opolskie zmieniło się na naszych oczach. Są też przed nami wyzwania. Dla Polski i dla regionu to sytuacja demograficzna, starzejące się społeczeństwo, mniejsza liczba narodzin dzieci. Dlatego w tej kadencji postawiliśmy na program „Opolskie dla rodziny”. Rozsądne i mądre inwestowanie w ludzi to najlepsza inwestycja w naszą przyszłość, a ten program jest właśnie takim spojrzeniem w przyszłość. To działania na wielu polach: od narodzin, po edukację, rynek pracy aż po politykę senioralną.

Wymieni pan kilka działań?

W programie regionalnym na lata 2014-2020 mamy w sumie 360 milionów euro na działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Już dziś w ramach tych pieniędzy specjalną opieką objęliśmy ponad 15 tysięcy kobiet w ciąży i młodych matek, około 9000 tysięcy dzieci jest bezpłatnie szczepionych przeciwko pneumokokom, powstaje niemal 500 nowych miejsc dla dzieci w niepublicznych żłobkach, 26 domów dla seniorów w różnych miejscowościach, 12000 uczniów szkół zawodowych ma lepsze warunki praktycznej nauki zawodu, powstają nowe miejsca pracy.

Przez ostatnie 12 lat województwo opolskie prężnie rozwija się. W wielu dziedzinach dokonał się ogromny skok cywilizacyjny. To dzięki umiejętnej współpracy mieszkańców – żyjących tu zgodnie ludzi różnych kultur i narodowości. Te zmiany, dorobek, jest zauważalny i niepodważalny.

Trudno wyobrazić sobie te działania, inwestycje, bez pieniędzy unijnych.

– Polska, w tym opolskie, otrzymała z Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem ogromne wsparcie. Nasz region od 2007 roku dostał blisko 7 miliardów złotych. To ogromne pieniądze i tak samo duża odpowiedzialność nas wszystkich, by je mądrze zainwestować. Podkreślam zainwestować, a nie szybko wydać. Mamy powód do dumy, bo nasz region jest oceniany jako najsprawniej radzący sobie z wydawaniem funduszy, szczególnie tych na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i atrakcyjności gospodarczej. Opolanie na co dzień korzystają z inwestycji, które realizowane były w poprzedniej perspektywie finansowej i są realizowane teraz. Czasami nawet o tym nie wiemy, jak wiele rzeczy wokół nas wspartych jest pieniędzmi unijnymi.

Ile pieniędzy z Unii Europejskiej miała w ostatnich latach Opolszczyzna?

W latach 2014 – 2020 mamy do zagospodarowania 4 miliardy złotych środków unijnych. Większość tej kwoty już rozdysponowaliśmy. Jednym z naszych priorytetów jest rynek pracy. Mamy na uwadze zwłaszcza ludzi młodych, bo im jest na starcie najtrudniej. Najważniejsze jest, by młodzi, obojętnie po jakim są etapie nauczania, czuli się potrzebni w firmach, w których podejmują pracę. Uruchomiliśmy więc programy stażowe dla przedsiębiorstw z nastawieniem właśnie na młodych. Już dziś możemy mówić o niezłych efektach, bo około 70 proc. ich uczestników zostaje w zakładach, w których odbywali staże. Wiemy, że atrakcyjna, dobrze płatna praca, to jeden z warunków, by zatrzymać tu młodych.

Rozwoju regionu nie będzie bez rozwoju przedsiębiorczości, dlatego cieszy mnie duża aktywność opolskich firm w konkursach i staraniach o pieniądze unijne.

–  Samorząd województwa inwestuje ogromne pieniądze w infrastrukturę drogową.

Zmodernizowaliśmy setki kilometrów dróg, wybudowaliśmy także nowe obwodnice, drogi. To z jednej strony poprawiło komunikację i szybkość przemieszczania się, z drugiej bezpieczeństwo naszych mieszkańców. To m.in. wybudowana obwodnica Czarnowąsów, ułatwiająca przede wszystkim dojazd do rozbudowywanej Elektrowni Opole, budowana obecnie obwodnica Malni i Choruli, wiele wyremontowanych czy gruntownie przebudowanych dróg w każdym powiecie. To także nowe drogi do terenów inwestycyjnych, gdzie powstają nowe miejsca pracy.

Inwestujemy także w rozwój komunikacji kolejowej. Zakupiliśmy już siedem nowoczesnych „Impulsów”, które dziś jeżdżą na trasie Kędzierzyn-Koźle – Wrocław. Impulsy to najnowocześniejsze pociągi elektryczne tego typu w Europie. Są nie tylko komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczne, a koszt każdego z nich  to około 13 miliona złotych. Oczywiście są to środki unijne.

Zabezpieczyliśmy także pieniądze na modernizację linii kolejowej między Opolem a Nysą. Modernizacja już trwa, a dzięki niej czas przejazdu na tej trasie skróci się o prawie połowę i będzie trwał około 50 minut.

Infrastruktura, to wreszcie inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową, czyli kilometry przebudowanych obwałowań od Kędzierzyna-Koźla po Brzeg, czy budowa zbiornika w Kluczborku. Zabezpieczyliśmy także pieniądze na budowę polderu Żelazna.

– W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego władze regionu dały mieszkańcom możliwość współdecydowania o tym, na co wydawać pieniądze z budżetu województwa. Jak Pan ocenia tę inicjatywę po pierwszych dwóch edycjach?

W tym roku już po raz drugi realizujemy Marszałkowski Budżet Obywatelski. Stoję na stanowisku, że jeśli jest możliwość, by mieszkańcy mogli zdecydować o wydaniu pewnej kwoty z budżetu województwa na swoje pomysły, to trzeba było im ją dać. Byliśmy drugim – po Małopolsce – regionem w kraju, który uruchomił taką możliwość na poziomie województwa.

W pierwszej edycji zainteresowanie mieszkańców naszą propozycją było ogromne. Na 117 zgłoszonych zadań zagłosowało ponad 111 tysięcy osób. W tym roku było podobnie. Dzięki tym głosom wybraliśmy do realizacji bardzo ciekawe i czasem niezwykle potrzebne projekty. W sumie więc mieszkańcy podzielili 6 000 000 zł.

Samorząd województwa ma ściśle określone ustawą zadania, ale to nie znaczy, że skupia się wyłącznie na nich.

W sprawach ważnych i istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu pomagamy także innym instytucjom. Tak było w przypadku uruchomienia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Chronologicznie patrząc najpierw przekazaliśmy 1 milion złotych na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia tego kierunku. Później Sejmik Województwa Opolskiego jednogłośnie zdecydował o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego jako darowizny na rzecz Uniwersytetu, by ten mógł przekształcić go w kliniczne centrum medyczne. Wartość tej nieruchomości to około 180 milionów złotych. Potem na prośbę władz uczelni przekazaliśmy kolejne 1 milion 880 tysięcy złotych na tzw. wkład własny do projektów doposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W październiku przekazaliśmy kolejne 18 milionów złotych na prowadzenie badań i zakup sprzętu na kierunku lekarskim.

Rozwój szpitala to wzrost bezpieczeństwa mieszkańców regionu, to dostęp do specjalistów, nowoczesnego sprzętu. To nowe kadry medyczne także dla naszego województwa.

W obszarze zdrowia samorząd zainwestował także w bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Byliśmy jedynym województwem bez śmigłowca LPR. Teraz z perspektywy ponad roku wiemy, że jest potrzebny. Świadczy o tym liczba już niemal tysiąca wykonanych lotów. Dzięki staraniom samorządu województwa od listopada 2016 roku funkcjonuje tymczasowa baza LPR, a już niebawem opolska załoga przeniesie się do nowoczesnej, stałej bazy w Polskiej Nowej Wsi. Na jej budowę przekazaliśmy z budżetu województwa ponad 7,5 miliona złotych.

Patrząc na region, samorząd, województwo, widzimy jego mieszkańców. To, co robimy, robimy dla nich. A efekty jakie widzimy nie byłyby możliwe, gdyby nie dobra współpraca samorządu województwa z wieloma środowiskami – samorządami gminnymi, powiatowymi, instytucjami i organizacjami, a przede wszystkim z samymi mieszkańcami. I za tę codzienną, dobrą współpracę wszystkim bardzo dziękuję