Opolskie to ludzie, to oni są największą wartością naszego regionu. Dlatego, jako pierwsi w kraju, już pięć lat temu podjęliśmy się realizacji programu specjalnej strefy demograficznej „Opolskie dla Rodziny”.

Program to między innymi:

Dziś realizowanych jest ponad 560 projektów w całym regionie –  ponad 1,5 miliarda złotych już pracuje dla opolskich rodzin

Obecnie „Opolskie dla Rodziny” to:

 • 926 milionów złotych na nowe miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości;
 • 163 milionów złotych na rozwój edukacji;
 • 89 miliony złotych na opiekę żłobkowo-przedszkolną;
 • 329 miliony złotych na usługi zdrowotne i społeczne.
 • 130 milionów złotych na poprawę infrastruktury i nowoczesny sprzęt w opolskiej służbie zdrowia (m.in. tomografy, mammografy, respiratory, defibrylatory, sprzęt neurochirurgiczny, wideo endoskopy, łóżka specjalistyczne i rehabilitacyjne)

Dla lepszej pracy

–  926 milionów złotych na nowe miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości, z tego już ponad 116 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych i 60 mln zł na zakładanie działalności gospodarczej

Dla uczących się

–  już 163 miliony złotych na rozwój edukacji, w tym na szkolnictwo zawodowe. To m.in. poprawa warunków kształcenia zawodowego 12 000 uczniów w 22 placówkach w regionie –  w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Prudniku i Strzelcach Opolskich.

Dla rodziców i dzieci

–  już 89 milionów złotych przeznaczone na opiekę żłobkowo-przedszkolną. To m.in.:

 • 15 681 kobiet objętych szczególną, bezpłatną opieką w czasie ciąży, porodu i połogu (m.in. bezpłatne badania prenatalne, poradnictwo specjalistyczne, opieka medyczna);
 • 8 072 dzieci objętych darmowymi szczepieniami ochronnymi;
 • ponad 470 nowych miejsc opieki dla dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych  m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach.
 • specjalistyczne, bezpłatne poradnictwo dla 1501 młodych ojców.

Dla seniorów

–  już 329 milionów złotych na usługi zdrowotne i społeczne. To m.in.:

 • 4 030 osób objętych bezpłatnym programem profilaktyki nowotworu jelita grubego;
 • 2 521 osób objętych bezpłatną pomocą zdrowotną , mającą na celu zmniejszenie nadwagi i otyłości oraz ryzyka zagrożenia cukrzycą;
 • wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej dla 4 925 osób starszych, w tym teleopieka medyczna dla 2770 osób;
 • 15 nowych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
 • 540 opiekunów osób starszych i niesamodzielnych przygotowywanych do pracy;
 • 837 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych, czyli 466 miejsc w całodobowych domach opieki; 160 miejsc w dziennych domach opieki; 211 miejsc w mieszkaniach wspieranych – to m.in.  domy seniora w Zawadzkiem (już otwarty) oraz w Dąbrowie, Przyworach, Przysieczy, Rzędowie, Starych Budkowicach, Staniszczach Wielkich, Jemielnicy, Brzegu, Starym Lesie, Głogówku, Pawłowicach, Praszce, Borkowicach, Opolu i Mosznej.

 

Twój głos jest dla mnie najważniejszy. Idź i zagłosuj 21 października na