Mieszkańcy obszarów wiejskich wymagają wsparcia. To tu kultywowana jest kultura, powstaje szereg ciekawych inicjatyw, które wymagają wsparcia. Dlatego jako Koalicja Obywatelska wprowadzimy Marszałkowski Fundusz Sołecki w postaci małych grantów.

To mieszkańcy wraz z sołtysem zdecydują na co przeznaczą pieniądze. Małe granty będą mogły być również dofinansowaniem inicjatyw już realizowanych w sołectwach. W przedsięwzięcie będą zaangażowane gminy i samorządy, bo to one są trzecim partnerem przedsięwzięcia i za ich pośrednictwem będzie uruchamiany grant. Do grantu mogą być dokładane gminne środki samorządowe, albo wkład własny mieszkańców. W ten sposób pula środków będzie się powiększać.

To pieniądze do wykorzystania na:

  • wsparcie finansowe bardzo widocznej w naszym terenie działalności kół gospodyń wiejskich
  • promocję produktów regionalnych
  • zorganizowanie wystaw, imprez i konkursów ważnych dla danej społeczności
  • na drobne remonty, budowę placów zabaw dla dzieci, których brak na obszarach wiejskich
  • zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.