Ogłosiliśmy otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. W sumie prawie pół miliona złotych.

Po pierwsze otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi – na ten cel jest 250 000 zł – termin składania mija 25 lutego 2019 roku.

– to pieniądze na wspieranie aktywności społecznej w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, odnowy wsi i ochrony bioróżnorodności

– dotacja na jedno zadanie może wynieść maksymalnie 12 000 zł

– zadania mogą być realizowane od kwietnia do listopada br.

Drugi konkurs dotyczy ofert w zakresie finansowania lub dofinansowania wkładów własnych do projektów, na które organizacje pozarządowe pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, spoza województwa – na ten cel jest 120 000 zł. Termin składania mija 15 lutego.

– zadania muszą być realizowane w tym roku

Trzeci konkurs dotyczy konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – na ten konkurs jest 160 000 zł. Termin składania mija 18 lutego.

– to pieniądze przeznaczone na tzw. szkołę profesjonalnej profilaktyki, czyli doskonalenie kompetencji pedagogów i psychologów dotyczących profilaktyki uzależnień oraz na realizację autorskich programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

– maksymalna dotacje na jedno zadanie może wynieść 40 000 zł

– zadania muszą być realizowane w latach 2019-2020

 Ogłoszenia o konkursach zamieszczone są na stronie: