Pod względem wysokości wypłaconego firmom wsparcia oraz pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, które mają ponieść w naszym regionie nowi inwestorzy, miniony rok był rekordowy. A to znaczy, że gospodarka i nasi przedsiębiorcy pracowali na najwyższych obrotach, za co należą im się ogromne podziękowania.

Okazją do omówienia tego, co działo się w 2018 r. w opolskiej gospodarce, była zorganizowana 25 stycznia w Opolu Gala podsumowująca, zorganizowana przez  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Co wynika z podsumowania 2018 r.? OCRG ogłosiło w nim pięć naborów, a cztery rozstrzygnęło. W tych rozstrzygniętych naborach rozdzielono prawie 28 mln zł dofinansowując 94 projekty. Dzięki temu powstanie prawie 270 miejsc opieki dla maluchów w żłobkach; kilkudziesięciu przedsiębiorców weźmie udział w targach, głównie zagranicznych; kilkudziesięciu wprowadzi nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a spółdzielnie czy fundacje zainwestują w rozwój.

Rok 2018 był też rekordowy pod względem wartości inwestycji, które zadeklarowali ponieść nowi inwestorzy w województwie opolskim. W sumie „tak” Opolszczyźnie powiedziało w 2018 r. sześciu inwestorów, podobnie jak w roku 2017. Ich łączne nakłady mają sięgnąć 3 mld zł. Dzięki tym inwestycjom ma powstać 1600 miejsc pracy w regionie.