Helmut Paisdzior otrzymał Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Działacz społeczny, polityk, jedna z osób, która znacząco przysłużyła się do pojednania polsko-niemieckiego. To wspaniały działacz społeczny, polityk, który poświęcił swoje życie dla Śląska Opolskiego.  Wielu przyjaciół i zacnych gości oddaje mu honor za to, co przez te lata robił. Jest ciągle zaangażowany w sprawy Góry Świętej Anny, nadal pomaga przedsiębiorcom i buduje więź między Polakami a Niemcami. Działa w polityce społecznej. Wspaniały człowiek, który pokazuje jak powinno uprawiać się politykę.

Dziękuję