Od wieków należymy do rodziny europejskiej. Od 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Łączy nas wspólna historia, przywiązanie do wolności i demokracji. To także rodzina która pomaga. Przez ostatnie 15 lat mieliśmy złoty wiek dla polskiej gospodarki, dla samorządów, dla nas Polek i Polaków.

Osiągnęliśmy ten sukces między innymi dzięki przynależności do Unii Europejskiej i strumieniowi euro które płynęło do każdej gminy, powiatu. Polacy, samorządy bardzo dobrze wykorzystali tę szansę.

Polska zmienia się. Wrocław, Dolny Śląsk, Opolskie są tego najlepszym przykładem. Zmienia się dzięki pieniądzom unijnym, ciężkiej pracy ludzi, tu na poziomie miast, gmin, sołectw. To samorządy są siłą i motorem zmian. By jednak mogły się nadal rozwijać muszą mieć zapewnione wsparcie unijne.

Jako wieloletni samorządowiec, od sześciu lat marszałek województwa, wiem jak istotna jest podmiotowość samorządów. W Parlamencie Europejskim będę zabiegał, by polskie samorządy nadal mogły decydować o tym, co chcą zrealizować za unijne pieniądze. Dość narzucanej nam przez rząd w ostatnich latach centralizacji. To sołtys, wójt, burmistrz, wybrani przez mieszkańców, wiedzą najlepiej co potrzebne jest w ich miejscowości. Chcę być głosem samorządowców i naszych mieszkańców w Parlamencie Europejskim.

Europa to jednak przede wszystkim wartości, wyrosłe z chrześcijaństwa. To wolność, demokracja, niezawisłe sądownictwo. Dla dobra Polski i przyszłych pokoleń musimy zostać w europejskiej rodzinie. Stąd mój apel.

Wybierzcie dobrze. Wybierzcie Koalicję Europejską. Wybierzcie Andrzeja Bułę!