Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Urodził się w Kluczborku 28 sierpnia 1965 roku, od 1982 roku do dziś mieszka w tym mieście. Jest żonaty, ma dwoje dzieci – syna Michała i córkę Julię.

W roku 1989 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończył studia podyplomowe – w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie, w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. W międzyczasie, po ukończeniu koniecznych kursów, uzyskał tytuł zawodowy menedżera sportu i uprawnienia trenera zawodowego II klasy w piłce nożnej. W roku 2018 zdobył tytuł MBA w zakresie zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Sport to pasja

Przez 13 lat pracował jak nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W roku 2003 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora kluczborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zreorganizował i stworzył z niego nowoczesną, placówkę. Był współtwórcą Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”. Od 2003 roku, czyli od momentu powstania klubu sportowego MKS Kluczbork, pracował w tym klubie, a przez cztery lata szefował jego zarządowi piłkarskiemu. Jego pasją jest sport, a przede wszystkim piłka nożna. Od 2003 roku, czyli od momentu powstania klubu sportowego MKS Kluczbork pracował w tym klubie, a przez cztery lata szefował jego zarządowi piłkarskiemu. W czasie gdy był prezesem, MKS osiągnął największy sukces w historii kluczborskiego futbolu. W 2009 roku zespół awansował do I ligi, a w pierwszym sezonie gry w niej zakończył rozgrywki na 6. Miejscu. To wtedy „odkrył” piłkarza Waldemara Sobotę, którego przyjął do klubu. Sobota,  po zakończeniu sezonu 2009/2010, został przez tygodnik „Piłka Nożna” wybrany do jedenastki sezonu I ligi oraz otrzymał tytuł odkrycia rozgrywek. W efekcie został piłkarzem Ekstraklasy, od 2010 roku w Śląsku Wrocław, a to z kolei umożliwiło powołanie go do reprezentacji Polski.

Kariera samorządowa

W wyniku wyborów samorządowych Andrzej Buła został w roku 2006 radnym województwa opolskiego, a w roku 2007 wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych –  zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. W sejmie VI, a potem VII kadencji pracował m.in. w komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki, a także komisji ustawodawczej. Był także członkiem sejmowej Podkomisji ds. EURO 2012. Posłem był do czasu wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku.

W kadencji 2014-2018 został radnym województwa i ponownie radni wybrali go na marszałka województwa. W 2014 r. przewodził negocjacjom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i opolski program został wynegocjowany jako jeden z pierwszych. Przewodniczył także zespołowi negocjacyjnemu Kontraktu Terytorialnego, a w wyniku podpisania tego dokumentu wsparcie uzyskało kilkadziesiąt strategicznych dla regionu projektów. Skala przedsięwzięć w nim zapisanych to około 10 miliardów złotych.

Opolskie liderem

W czasie, gdy był marszałkiem, województwo opolskie w wielu rankingach było i jest liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich.

Andrzej Buła w swoim działaniu stawia na partnerską współpracę. Z sukcesem zachęcał  samorządy lokalne w regionie do zawiązywania partnerstw i tworzenia subregionów. Ta formuła w województwie opolskim sprawdza się dziś znakomicie. Subregiony z powodzeniem korzystają dziś z funduszy unijnych i wspólnie realizują inwestycje, poprawiające poziom życia mieszkańców. Podział województwa na subregiony w sposób naturalny wpłynął na powstawanie kolejnych projektów partnerskich – w obecnej perspektywie realizowanych jest już 98 takich projektów inwestycyjnych i aż 142 projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Województwo opolskie stawia na wsparcie procesów demograficznych. Andrzej Buła jako marszałek konsekwentnie realizował i realizuje program „Opolskie dla rodziny”, wspierający procesy demograficzne i skierowany do rodzin w regionie. Program, skierowany do mieszkańców, obejmuje wszystkie fazy życia – od narodzin do wieku senioralnego. Z jego inicjatywy realizowana jest  też akcja „Opolska Mama Ma Moc” – to kampania społeczna, angażująca środowiska kobiece w sprawy regionu.

W styczniu 2017 r., również z inicjatywy marszałka Andrzeja Buły, rozpoczęła się realizacja pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (to druga, po małopolskiej, taka inicjatywa na szczeblu regionalnym). Dzięki budżetom obywatelskim mieszkańcy mają poczucie współdecydowania o otaczającej ich rzeczywistości. Dlatego w ramach spotkań informacyjnych marszałek zachęcał mieszkańców do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. W efekcie w dwóch dotychczasowych edycjach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 223 000 osób wzięło udział w głosowaniach nad zgłoszonym projektami – a mogli oni głosować aż na 217 zgłoszonych zadań.

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Wraz z objęciem funkcji marszałka Andrzej Buła wniósł do urzędu nowy, partycypacyjny styl zarządzania. W zarządzaniu urzędem charakteryzuje go otwartość, życzliwość i szacunek wobec pracowników.

W roku 2017 został laureatem XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości i XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca” i podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał honorowy tytuł “Znakomity Przywódca”.