Dziś spotkałem się z wrocławianami. Rozmawialiśmy o przyszłości Wrocławia, regionu, Polski, po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za słowa wsparcia, podpowiedzi, uwagi, głosy krytyczne. Czuć we Wrocławiu powiew świeżości, czuć i widać, że wrocławianie wykorzystali szanse jakie dało nam uczestnictwo we wspólnocie europejskiej.

Poniżej Deklaracja Programowa, która składa się z dziesięciu punktów.

  1. Polska wśród liderów Unii Europejskiej – to zapowiedź zakończenia izolacji Polski na arenie europejskiej.
  2. Unia na rzecz wyrównania poziomu życia Europejczyków – działania na rzecz podniesienia poziomu życia Polaków, by był porównywalny z poziomem życia innych państw UE.
  3. Fundusze europejskie dla obywateli i samorządów – zapowiedź walki o nowy budżet europejski, który ma wzrosnąć o 10 proc., ale według wstępnych założeń ma być niższy dla Polski.
  4. Unia na rzecz czystego powietrza i taniej energii – promocja zielonych źródeł energii i walka ze smogiem w Polsce (nasz kraj ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie).
  5. Unia zdrowszego i dłuższego życia – uruchomienie programów prozdrowotnych, szczególnie programu onkologicznego.
  6. Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa – wyrównanie dopłat rolnych, wprowadzenie nowoczesnego systemu kontroli jakości żywności.
  7. Unia europejskich wartości – przywrócenie w Polsce praworządności oraz równych praw dla kobiet, mężczyzn, niepełnosprawnych oraz mniejszości.
  8. Unia wspólnego bezpieczeństwa – promocja współpracy obronnej w ramach UE.
  9. Unia Europejska dla młodych – ułatwienia w edukacji, a także podróżach po Europie młodych.
  10. Unia spójna transportowo i komunikacyjnie – dokończenie inwestycji drogowych, kolejowych, które umożliwią komunikację z innymi państwami

Relacja na portalu Gazety Wyborczej, oddział Wrocław.