Za nami konwencja w Opolu. Jako kandydat do parlamentu Europejskiego i gospodarz regionu dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w niedzielnym spotkaniu w Opolu.

Chciałbym bardzo reprezentować samorządność i być głosem samorządowców w Brukseli. W rodzinie samorządowej działam od wielu lat.  Wierzę, że posiadane doświadczenie,  plus chęć i energia do pracy sprawią,  że w  Parlamencie Europejskim będę mógł wiele zrobić i osiągnąć, w ramach  rozwoju regionalnego, funduszy unijnych i współpracy transgranicznej.

Wierzę, że moja praca w Europarlamencie wzmocni pozycję i zaufanie do samorządów na forum instytucji europejskich.

Jestem człowiekiem  otwartym na dialog, szczerym, szanuję ludzi i ich podmiotowość.  Moje działania są zakorzenione mocno w przywiązaniu do demokratycznych reguł i wartości. Żyjąc i pracując w województwie opolskim – regionie wielokulturowym – doskonale znam wartość dialogu międzykulturowego i  będę umiał zastosować jego dobre praktyki na forum Parlamentu Europejskiego.

Proszę o udział w wyborach 26 maja. Oddaj swój głos na Andrzeja Bułę.