„Opolski top 15-lecia, czyli lista przebojów unijnych projektów firm” nagrodzono 25 najciekawszych i najsprawniej przez firmy zrealizowanych projektów z woj. opolskiego.

1114 projektów dofinansowano w latach 2004-2019 w woj. opolskim z unijnych pieniędzy

Ponad 9000 miejsc pracy zostało utworzonych w przedsiębiorstwach w woj. opolskim w wyniku realizacji projektów unijnych w ostatnich 15 latach

Ponad 1 miliard 200 tysięcy złotych– tyle wyniosła pula unijnych dotacji przekazanych firmom z regionu w minionych

Od prawej: Szymon Ogłaza, Andrzej Buła, Bogdan Zdrojewski, Roman Kolek, Stanisław Mazur, Remigiusz Widera

15 latach (ZPOR, 2007-2013 i 2014-2020)

2 miliardy 300 tysięcy złotych – to ogólna wartość projektów zrealizowanych z unijnym dofinansowaniem przez firmy z woj. opolskiego (wraz z wkładem własnym) w latach 2004-2019

36 milionów 900 tysięcy złotych – pula środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie terenów inwestycyjnych w ramach RPO WO 2014-2020

Dotacje w ramach przeprowadzanych naborów przeznaczone były m.in. na innowacje w przedsiębiorstwach; nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne; zdobywanie nowych rynków zbytu dla towarów czy usług – także na rynkach zagranicznych; na tworzenie miejsc opieki w żłobkach; tworzenie domów seniora czy mieszkań wspieranych; obiektów turystycznych czy rekreacyjno-sportowych. Ich efekt to m.in. 470 nowych miejsc opieki dla dzieci w niepublicznych żłobkach (m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach) oraz prawie 840 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych w takich miejscowościach, jak Zawadzkie, Dąbrowa, Przywory, Przysiecz, Rzędów, Stare Budkowice, Staniszcze Wielkie, Jemielnica, Brzeg, Pawłowice, Praszka, Borkowice, Opole czy Moszna.

W ramach realizowanych przez firmy projektów powstały lub powstają np. nowatorski w skali świata wysięgnik do kamer przeznaczony do stabilizowania obrazu podczas kręcenia scen pościgu czy projekty, które służą zmniejszeniu wagi samochodów dzięki zastosowaniu do produkcji poszczególnych ich elementów lżejszych, ale równie wytrzymałych, stopów metali. Zależało nam, by gala ta była świętem nie tylko dla szefów firm, które realizowały unijne projekty, ale też ich pracowników. Dlatego szczególnie nas cieszy ogromna frekwencja na tym wydarzeniu.