ECMO to niepozorne gabarytowo urządzenie, umożliwiające tzw. pozaustrojowe natlenianie membranowe. Ratuje pacjentów w stanie ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej lub krążeniowej, u których zawodzą konwencjonalne metody. Zakup ECMO dla szpitala klinicznego sfinansował Samorząd Województwa Opolskiego.

To drugie urządzenie, jakie pojawiło się w utworzonym w lipcu ubiegłego roku Regionalnym Centrum ECMO w opolskim  Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Do tej pory dzięki niemu i determinacji lekarzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK w Opolu uratowano 8 z 11 pacjentów, znajdujących się w skrajnie ciężkim stanie. Gdyby nie zastosowanie u nich ECMO, nie mieliby oni jakichkolwiek szans na przeżycie. Jest to terapia ostateczna, dość inwazyjna i stosowana jedynie, gdy inne konwencjonalne metody zawodzą. Zarząd województwa opolskiego przekazał na zakup urządzenia blisko 370 tysięcy złotych.

Ponadto z takich urządzeń podczas procedur medycznych korzystają lekarze na Oddziale Kardiochirurgicznym oraz na Oddziale Kardiologii. Metoda ta stosowana jest od wielu lat w kardiochirurgii i dotyczy kilkugodzinnego okresu wyłączenia układu oddechowego pacjenta i krążenia pozaustrojowego.

Problemy zdrowotne mieszkańców są dla nas ważne – doposażamy karetki, wsparliśmy budowę stałej bazy LPR czy kierunek lekarski. To kolejny poziom obsługi naszych pacjentów. Dziękuję za zaangażowanie lekarzy.