Drodzy przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy  przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, przetwarzają bądź transportują odpady, wprowadzają na rynek produkty, opakowania, wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory – powinni sprawdzić, czy muszą się zarejestrować w BDO.

Wejdź na stronę https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-do-rejestracji-w-bdo/ – tam sprawdzisz, czy masz obowiązek wpisu do rejestru BDO.

Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku,  od stycznia 2020 roku nikt nie odbierze z Twojej firmy odpadów, a przeprowadzający kontrolę Inspektorat Środowiska będzie mógł nałożyć na firmę karę finansową.

Ale najpierw  sprawdź, czy już wpisałeś się do tego rejestru! Możesz to sprawdzić na stronie   https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100

Formularz wniosku

Formularze wniosków – rejestracyjny, aktualizacyjny i o wykreślenie – na stronie https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/.    Podczas wypełniania wniosku należy uzupełnić i wydrukować wyłącznie te działy, które odpowiadają zakresowi prowadzonej działalności!

Tutaj znajdziesz wzór wniosku i wzory oświadczeń z objaśnieniami krok po kroku (wszystkie objaśnienia zaznaczyliśmy na czerwono), jak je wypełnić – ważne są informacje, jakich firm dotyczą poszczególne strony, jak podpisać  wniosek, żeby był ważny, jak pisać nazwę firmy. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Wam prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek.