Kolejny kilometr drogi wojewódzkiej 454 na odcinku Kup-Dobrzeń Wielki doczekał się przebudowy. Remont wykona DROG-BUD z Częstochowy, sfinansuje samorząd województwa, wsparcia udzieliła też gmina Dobrzeń Wielki. Prace zakończą się we wrześniu.

To niewielki odcinek bardzo ważnej drogi w układzie północ – południe województwa. Sukcesywnie ją remontujemy i przebudowujemy. Tutaj zaś widać bardzo dobry kierunek naszej współpracy z samorządami lokalnymi. Przypomnę, że tylko w 2019 roku podpisaliśmy  z samorządami 30 umów na łączną kwotę 4 miliony zł – to pokazuje, ze samorządy chcą uczestniczyć w remontach dróg wojewódzkich, zwłaszcza na tych odcinkach, gdzie jest duży przepływ pieszych.