2 miliony złotych – tyle urząd marszałkowski przeznaczy na kolejną edycję programu wsparcia dla seniorów i osób potrzebujących pomocy w czasie pandemii. Planowane są koleje działania kurierów społecznych, ale również inne programy pomocowe.

To, ilu kurierów będzie pomagało osobom tej pomocy potrzebującym, zależy od tego, ile samorządów lokalnych wyrazi zainteresowanie taką formą wsparcia.

Sfera bezpieczeństwa społecznego – oprócz bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego mieszkańców regionu – to jedne z priorytetów działania zarządu województwa opolskiego. Nadal realizujemy to, co rozpoczęliśmy w marcu i kwietniu i widzimy, że to się sprawdza. W tej sferze społecznej mamy od początku dobrych partnerów – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i jego pracowników,  opolski Caritas oraz miasto Opole. Dziękuję im za to dobre partnerstwo.

Wiosną tego roku, podczas pierwszej fali pandemii COVID-19,  z pomocy kuriera społecznego i dożywiania skorzystali mieszkańcy 48 gmin z całego regionu. Akcję koordynował i prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.  88 kurierów pomagało w sumie ponad 2 tysiącom seniorów, robiąc m.in. zakupy, dostarczając leki, rozwożąc w sumie 153 tysiące posiłków. Teraz jest na ten cel około 2 milionów złotych, a działania planowane są na czas okołoświąteczny, czyli grudzień i styczeń.