Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego – w ciągu trzech lat trafi do nich w sumie 5 400 000 zł.

W tym roku z oferty urzędu skorzystało już 346 sołectw ze wszystkich gmin województwa opolskiego. Kolejne miejscowości swoje projekty będą realizować już w przyszłym roku. Wszystkie realizowane projekty i inicjatywy łączy jedno – służą one mieszkańcom, rozwojowi i integracji lokalnych społeczności.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to nie konkurs – dotację w wysokości 5000 zł otrzyma każde sołectwo w województwie opolskim. Wiele miejscowości ma ogromny potencjał, a te pieniądze są zachętą do zrealizowania większych pomysłów – w tym roku urząd rozdysponował na ten cel około 1 milion 700 tysięcy złotych, ale z wkładem własnym gmin wartość zrealizowanych zadań przekroczyła 3 miliony złotych! Ich przekrój był bardzo szeroki –  od wydarzeń i imprez integrujących mieszkańców, po remonty i doposażenia  świetlic wiejskich czy placów zabaw, budowę altan i miejsc spotkań mieszkańców, doposażenia w sprzęt ochotniczych straży pożarnych czy modernizację terenów wiejskich.

Już wkrótce ogłoszenie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na przyszły rok – a zatem to szansa na realizację marzeń i planów mieszkańców kolejnych miejscowości. Szczegóły już niebawem!