Skąd wziąć 14 miliardów złotych?

Tyle pieniędzy otrzymało województwo opolskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Ta pomoc towarzyszy nam od pierwszych dni naszego życia. To wsparcie szkół rodzenia, modernizacja i zakup sprzętu dla szpitali powiatowych, wojewódzkich, specjalistycznych.

To wsparcie 93 żłobków i przedszkoli na kwotę 58 mln złotych.

Pieniądze unijne wspierają szkoły podstawowe i ich uczniów. Co roku fundujemy stypendia dla najzdolniejszych dzieci w naszym regionie.

Dzięki funduszom unijnym zmodernizowaliśmy wszystkie szkoły zawodowe w regionie. Powstały nowoczesne sale, warsztaty, a uczniowie korzystają ze stypendiów i staży.

262 miliony złotych zainwestowaliśmy w opolskie uczelnie, w rozbudowę i budowę nowoczesnej bazy dydaktycznej. Nasi studenci dzięki przynależności do UE w ramach wymiany studiują na dziesiątkach uczelni za granicą.

Zainwestowaliśmy w sport i rekreację, w nowe baseny, trasy rowerowe. Dzięki środkom unijnym wyremontowano obiekty kulturalne, filharmonie, teatry, biblioteki. Wsparcie uzyskały kościoły i budynki sakralne.

2739 przedsiębiorców uzyskało pomoc finansową z funduszy unijnych. Powstały lub rozwinęły się nowoczesne firmy, które podbijają krajowy jak i europejskie rynki. Powstało 4 921 nowych miejsc pracy.

Bycie w Unii Europejskiej pozwoliło zrobić nam skok cywilizacyjny w infrastrukturze drogowej i kolejowej. To setki kilometrów nowych nawierzchni, wiaduktów, mostów. Po naszych torach jeżdżą nowoczesne Impulsy.

Dzięki środkom unijnym udało się pozyskać helikopter Lotniczego Pogotowania ratunkowego, który codziennie niesie pomoc potrzebującym.

Jednak unia to nie tylko pieniądze. To także a właściwie przede wszystkim wspólnota wartości, tradycji.

Pamiętajmy. Dobrze być w europejskiej rodzinie